Zapytanie ofertowe - Przygotowania pliku SRT. z napisami rozszerzonymi do nagrań wideo z sesji Rady Dzielnicy oraz przygotowania dokumentu typu stenogram z przebiegu sesji Rady Dzielnicy.


Termin składania ofert:

do 25.01.2021 r. włącznie